Splošni pogoji

 

1. UVOD

Če se z naštetimi pogoji ne strinjate, potem ne uporabljajte oz. naročujte storitev podjetja MAT3, Matej Božič s.p. (v nadaljevanju izvajalec). Izvajalec si pridriužuje pravico do spremembe pogojev brez predhodnega obvestila.


2. IZVAJALEC

Izvajalec vseh storitev je podjetje Servis računalnikov MAT3 Matej Božič s.p., Vrhpolje 17, 5271 Vipava, naslov pisarne: Vipavska cesta 2c, 5270 Ajdovščina, matična številka: 6339522000, ID za DDV: SI95500146.


3. NAROČNIK IN PODATKI

Naročnik storitev je na zahtevo izvajalca dolžan poslati pravilne osebne podatke. Ti podatki so ime in priimek, naslov, kontaktni telefon ter elektronski naslov, če ga naročnik ima in želi prejeti račun v elektronski obliki. Podjetja morajo sporočiti še ime podjetja ter davčno številko.

Fotografiranje
Če ne želite da se fotografije, na katerih ste tudi sami, objavijo na spletni strani (bodisi med referencami bodisi ločeno v spletni galeriji), morate to pisno ali ustno sporočiti izvajalcu. Za potrebe fotografiranja se poleg vseh naštetih podatkov (točka 4) zahteva še podatek o lokaciji fotografiranja.

Spletne strani
Za potrebe izdelave spletne strani se zahteva še (morebitne) podatke o domeni, spletnemu gostovanju ali spletni strani (če gre za prenovo spletne strani).


4. VAROVANJE PODATKOV

Osebne podatke, ki jih izvajalec pridobi pri opravljanju storitev, so namenjeni izključno pravilnemu izvajanju storitev in se hranijo za nedoločen čas. 

 

4.1 OBVESTILO O ZASEBNOSTI

Vaše osebne podatke zbiramo le, če je to nujno potrebno.

Če želite oddati povpraševanje vas bomo prosili za ime, elektronski naslov, telefonsko številko in lokacijo, ki pa ni obvezna. Osebne podatke potrebujemo, da vam lažje podamo odgovor oz. ponudbo na vaše povpraševanje oz. za izvedbo naročene storitve.

Osebne podatke zbiramo v skladu z namenom, za katerega ste nam jih posredovali. Posredovanih osebnih podatkov ne bomo uporabili za drug namen.

Osebne podatke zbiramo na podlagi vašega soglasja oz. na podlagi pogodbe.

Osebne podatke uporabljamo izključno za namen, zaradi katerega ste nam podatke posredovali.

Osebne podatke, ki ste nam jih posredovali ob poslanem povpraševanju, hranimo do preklica. Soglasje za obdelavo osebnih podatkov lahko kadarkoli prekličete. Preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave podatkov pred preklicem.
Vse ostale osebne podatke v okviru pogodbenega sodelovanja hranimo v skladu z veljavno zakonodajo.

V skladu s Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov imate pravico do dostopa do podatkov, ki se nanašajo na vas, pravico do popravka podatkov, pravico do omejitve obdelave, pravico do izbrisa podatkov ter pravico do prenosljivosti podatkov.

Katerokoli pravico po Splošni uredbi o varstvu osebnih podatkov lahko kadarkoli pisno uveljavljate. Pri tem navedite ime, priimek ter elektronski naslov.

Zahtevo lahko pošljete na elektronski naslov: info@mat3.si.
5. CENE

Vse cene storitev izvajalca so navedene v € (EUR) in tudi objavljene na spletni strani www.mat3.si. Izvajalec je davčni zavezanec za DDV. Cene se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Če se cena spremeni med izvajanjem storitve, je izvajalec dolžan storitev opraviti po stari ceni. Za nekatere storitve se ceno določi šele po prejemu vseh zahtev in obsega storitve s strani naročnika.


6. NAROČILO STORITEV

Stranke lahko vse storitve naročijo preko telefona, e-pošte ali preko Skype klica. V primeru pomanjkanja podatkov, bo izvajalec stopil v stik z naročnikom z namenom pridobitve manjkajočih podatkov za pravilno izvedbo storitve. Izvajalec bo od naročnika vedno zahteval osebne podatke naštete pod točko 3. in opis težave ali želje naročnika, zaradi katere se je ta obrnil na izvajalca. Zaradi lažjega izvajanja storitev se lahko zahtevajo tudi podatki ponudnika internetnih storitev, tip operacijskega sistema, opis konfiguracije računalnika in opreme ali druge podatke, ki jih izvajalec smatra za koristne. V primeru, ko stranka prinese računalnik osebno na sedež izvajalca ali ko izvajalec zaradi daljšega časa popravila odpelje računalnik na svoj sedež, naročnik pridobi prevzemnico oz. potrdilo iz katerega je razvidno, da je bil računalnik odpeljan na servis (skupaj z datumom prevzema). Če računalnik prevzame tretja oseba, mora oseba, ki je računalnik oddala, izvajalcu to pisno ali ustno (telefonsko) sporočiti. V nasportnem primeru bo računalnik lahko prevzel le naročnik storitve. Računalnik lahko izvajalec tudi dostavi stranki na željeno lokacijo (do 30 km brezplačno). Način prevzema računalnika ne spremeni cene storitve. Podatki o naročilu storitve in stranki so shranjeni pri izvajalcu. Dosegljivi so v podatkovni bazi izvajalca na sedežu podjetja. Popravke ali dodatke k naročilu nam lahko sporočite preko telefona, e-pošte ali Skype klica. Posledično lahko te spremembe zavlečejo dokončanje storitve ali povečajo ceno storitve.

Fotografiranje
Tudi pri prevzemu izdelkov za fotografiranje se izda prevzemnica, ki vsebuje št. prevzetih izdelkov in datum prevzema. Za prevzem izdelkov veljajo enako pogoji, kot za prevzem računalnika.


7. GARANCIJA STORITEV

– Večjih težav z računalniki izvajalec ne rešuje po telefonu. Mogoče pa je opraviti do 15 minutni brezplačni svetovalni pogovor. Daljši pogovori so plačljivi.

– Izvajalec tudi ne odgovarja za izgubo podatkov, ki so bili shranjeni na računalniku naročnika. Uporabnik se strinja, da bo pred pričetkom izvajanja storitve poskrbel za ustrezno varnostno kopijo. Na željo naročnika lahko varnostno kopijo podatkov na računalniku pred posegom zagotovi tudi izvajalec.

– Pri vzpostavitvi mreže ali oddaljenega dostopa lahko izvajalec poskrbi tudi za zaščito, vendar za morebitne vdore ne odgovarja.

– Garancija za naše računalniške storitve velja 7 dni (1 teden). Po preteku tega obdobja se storitev ponovno zaračuna. Reklamacija ne velja, če stranka sama spremeni nastavitve, ki jih je nastavil izvajalec in to dejanje povzroči ponovno nedelovanje storitve, za katero je bil opravljen servis oz. stranka naredi dejanje, ki bi lahko vplivalo na ponovno nedelovanje storitve, za katero je bil opravljen servis.

– Izvajalec za opravljene storitve ne vrača denarja.

– Izvajalec ima pravico zavrniti opravljanje storitve pri naročniku, brez dodatne obrazložitve.

– Izvajalec ni odgovoren za kakršnokoli škodo, ki jo lahko povzroči uporaba storitev izvajalca. Izvajalec tudi zavrača kakršnokoli nadomestilo v primeru izgube uporabniških podatkov, zaradi hekerskih napadov, sabotaže, virusov itd.

– Vsa programska oprema na strankinem računalniku je v lasti in posesti stranke. V skladu z zakonom o avtorskih in sorodnih pravicah (ZASP), izvajalec ne namešča in ne razširja nelicenčne programske opreme in ne odstranjuje varnostne ali licenčne zaščite na programski opremi.

– Izvajalec se tudi obvezuje, da bo stranko obvestil o predvidenem trajanju storitve. Stranko se vedno pred pričetkom posega obvesti o ceni storitve. Če pride do zakasnitve storitve, zaradi kompleksnejšega problema, bo stranka o tem predhodno obveščena. Če se storitev opravlja na domu, bo storitev dokončana na mestu. Če je potreben daljši čas za opravo storitve, se računalnik oz. opremo odpelje na sedež podjetja na popravilo. Če storitve ne bo mogoče opraviti, se ta ne zaračuna.

– Izvajalec je stranki dolžan pokazati, da je bila težava, zaradi katere je bil računalnik odpeljan na servis, odpravljena. Če temu ni tako, lahko stranka plačilo zavrne.


8. PLAČILO

Če je storitev končana na domu, se jo plača, ko je ta opravljena. Stranka prejme potrdilo in najkasneje v roku 3 delovnih dni tudi originalen račun izvajalca preko e-pošte ali navadne pošte (kot se stranka odloči). Če izvajalec naročniku ne izstavi potrdila o plačilu, naročnik ni dolžan poravnati računa. Podatke, ki jih stranka potrebuje za plačilo, posreduje izvajalec na domu. Če storitev kljub vsemu ni plačana, bo izvajalec izvedel vse pravne postopke, ki jih lahko, da se obveznosti poravnajo. Naročniku storitev, ki v danem času ni poravnal vseh svojih obveznosti za nazaj, ne moremo nuditi nadaljnjih storitev, dokler ne poravna zapadlih obveznosti.
Ko stranka prinese računalnik na sedež podjetja, se storitev plača ob prevzemu računalnika. Izvajalec si pridružuje pravico zadržati računalnik ali drugo stojno opremo, dokler stranka ne poravna zneska storitve. Rok za večino plačil je 8 dni od datuma izdaje računa.

V pisarni na Vipavski cesti 2c v Ajdovščini (po dogovoru tudi na terenu) je mogoče plačilo s plačilnimi karticami in v kolikor to omogoča vaša banka tudi obročno odplačilo s kreditno kartico.


Spletne strani
V primeru neplačila gostovanja ali domene do navedenega roka (8 dni po končani izdelavi), si pridružujemo pravico do ukinitve neplačane storitve. Posledično tudi vse ostale storitve in sama spletna stran ne bodo dostopne. V primeru neplačila izdelave spletne strani do navedenega roka (8 dni po koncu izdelave), se dostop do spletne strani ukine. Po plačilu se dostop oz. delovanje strani spet omogoči.

Fotografiranje
Fotografije se plačajo pred prevzemom originalov v polni resoluciji. Seveda pa si je pred plačilom vse fotografije mogoče ogledati v pomanjšani verziji z dodanim vodnim žigom preko spletne galerije ali kako drugače.


9. IZDELAVA SPLETNIH STRANI

Za pravilnost informacij, ki jih naročnik vnese na svojo spletno stran, ne odgovarjamo. Ravno tako tudi ne odgovarjamo za morebiten izgubljen ali poškodovan podatek na strežniku. Imajo pa stranke, ki naročijo spletno gostovanje pri nas, zagotovljene redne varnostne kopije vsebine in podatkovne baze spletne strani.

Za vsebino spletne strani ter slikovni in drug material jamči in je odgovoren lastnik. Stran ne sme biti v nasprotju z zakoni.

Na spletni strani lahko pregledujete, brišete in upravljate le s svojimi podatki. Vdor v tuje račune je kazniv.

Strinjati se morate, da na spletno stran ne boste nalagali vsebine ali povezav na:
– Vsebino, ki je protizakonita, nasilna, obrekljiva, opolzka, pornografska, bogokletna ali kakorkoli sporna.
– Vsebino, ki vsebuje viruse ali sovražne računalniške programe, warez, irc robote.
– Vsebino, ki je namenjena kriminalnim dejanjem ali združbam, zaščitenim znamkam, patentom, avtorskim pravicam ali drugo intelektualno lastnino.
– Vsebino, ki je namenjena služenju denarja s piramidnimi shemami ter podobnimi zadevami ki obljubljajo zaslužek na hitro.

Strinjati se morate, da na naključne naslove ne boste pošiljali masovne pošte (spam) z vsebino, ki se nanaša na vašo spletno stran.

Pridržujemo si pravico, da odstranimo kakršnokoli vsebino, ki je v nasprotju s pogoji poslovanja iz vašega računa brez predhodnega obvestila. Ne dovoljujemo hekerskih strani, strani za odrasle in nobenih mp3 datotek, shareware/freeware in ostalih programov ter že zgoraj naštetih vsebin strani.

Strinjati se morate, da boste varovali vsa vaša gesla in druge zaupne podatke. V primeru nepooblaščenega ali domnevnega posega v vaš račun nas morate nemudoma obvestiti.

Ker je zagotovitev delovanja strežnika oz. gostovanja na strani zunanjega ponudnika, vam ne moremo zagotavljati neprekinjenega delovanja storitev ali strežnika. Običajno pa so storitve na voljo 99% časa. V primeru hekerskega napada ali drugih težav v vašem računu, bo tako račun, kot tudi spletna stran začasno onemogočena.

Če bo prekinitev trajala več kot dva dni, boste o tem obveščeni.


10. PIŠKOTKI

Spletna stran www.mat3.si za boljše delovanje uporablja piškotke (cookies), ki so našteti spodaj. Naši piškotki so, kot tudi že pred zakonom o piškotkih, pečeni na ekološki in zdrav način, zato popolnoma nič ne škodujejo vašemu računalniku ali vaši zasebnosti. Priporočamo vam, da jih sprejmete s klikom na zeleni gumb zgoraj desno, saj bo s tem vaša uporabniška izkušnja pri obisku spletne strani veliko boljša. Podatke ki jih dobimo s pomočjo Google Analytics-a in Statcounter-ja ni mogoče povezati z vašimi osebnimi podatki. Merimo zgolj obiskanost te spletne strani in na podlagi te izboljšujemo uporabniško izkušnjo. Če se kljub našim priporočilom odločite zavrniti piškotke, bo vaša uporabniška izkušnja na spletni strani slabša (odstranijo se socialni gumbi, Facebook Like box, Twitter objave in beleženje statistike obiska.

 Ime piškotka  Namen  Čas poteka
 _utma  Statistika Google Analytics  2 leti
 _utmb  Statistika Google Analytics  30 min
 _utmc  Statistika Google Analytics  Trajanje seje
 _utmz  Statistika Google Analytics  6 mesecev
  Naključno generirano število  Sejni piškotek  Do konca seje (zaprtja brskalnika)
 guest_id  Twitter piškotek  2 leti
 datr, fr, lu, p, sub  Facebook piškotek (samo prijavljeni v FB)  2 leti
 plg_system_eprivacy  Shranitev potrditve piškotkov  30 dni