Varnostne kopije podatkov (backup) so zelo pomembne, tako za posameznika, kot tudi za nemoteno poslovanje podjetja. Predstavljajte si recimo odpoved trdega diska, ki je vseboval vse vaše fotografije zadnjih 10 let. V sekundi ste izgubili neponovljive in zato neprecenljive fotografije zadnjih let.

Sicer je obnova podatkov verjetno še mogoča, a draga in dolgotrajna. Dolgoročno je veliko cenejše redno izdelovanje varnostnih kopij vseh pomembnih podatkov na drug medij ali v oblak.

Varnostne kopije (backupe) vam lahko hranimo tudi mi, v našem prenosnem podatkovnem strežniku ali v oblaku (NAS). Tako so vam podatki ob morebitni izgubi takoj na voljo.

Varnostno kopiranje lahko izvajamo na vaš medij (DVD, USB ključ, trdi disk, strežnik, oblak…) ali pa na naš prenosni disk oz. v naš oblak.

Priljubljena je tudi uporaba NAS sistemov, ki vsebujejo več trdih diskov – RAID polje. Tak sistem je priklopljen na omrežje in zato dostopen iz vseh računalnikov v mreži. Kljub odpovedi enega (ali več) trdih diskov, so podatki na njem še vedno celoviti (brez izgube). Poleg tega so podatki shranjeni pri vas in zato hitro dostopni. Tak sistem vas običajno zaščiti tudi pred virusi, ki kriptirajo podatke (npr.: virus Cryptolocker), saj je mogoče obnoviti prejšnjo verzijo datotek (če imate to nastavljeno).

Morate pa se zavedati, da je za zanesljivo varnostno kopijo pomembna tudi lokacija hranjenja podatkov. V primeru požara, poplave ali druge nesreče, sta lahko uničeni obe kopiji podatkov. Zato je priporočljivo imeti več varnostnih kopij na različnih lokacijah in na različnih medijih. Pri tem vam lahko pomagamo tudi mi, s shranjevanjem varnostne kopije na ločeni lokaciji pri nas.

Upoštevajte pravilo 3-2-1

Pomembne datoteke hranite na treh mestih. Originalna datoteka naj bo na računalniku, ena kopija na zunanjem disku (ali v NAS) in druga v oblaku oz. na ločeni lokaciji. Se pravi 3 kopije, na 2 različnih medijih in 1 dislocirana (“offsite”).

Pri ponovni namestitvi operacijskega sistema ali pri zamenjavi trdega diska običajno potrebujete tudi prenos vseh podatkov iz starega diska na novi disk. Če gre samo za zamenjavo trdega diska z novim, vam lahko stari disk kloniramo (1:1 kopija). Tako ohranite namestitev operacijskega sistema, programe, vse nastavitve in podatke. Računalnik je po kloniranju takoj nazaj delujoč.

V primeru odpovedi starega trdega diska moramo podatke “ročno” kopirati na nov trdi disk. Tako kopiranje je dolgotrajnejše in pri težjih okvarah trdega diska lahko ni mogoče skopirati vseh podatkov ali pa so ti poškodovani. Poleg tega je treba na novo namestiti še operacijski sistem in vse programe. Včasih je nujno tudi reševanje podatkov.

V primeru odpovedi starega trdega diska moramo podatke “ročno” kopirati na nov trdi disk. Tako kopiranje je dolgotrajnejše in pri težjih okvarah trdega diska ni mogoče skopirati vseh podatkov ali pa so ti poškodovani. Poleg tega je treba na novo namestiti še operacijski sistem in vse programe. Včasih je nujno tudi reševanje podatkov.

Pravilno vprašanje je KDAJ bo trdi disk odpovedal in ne ČE bo odpovedal. Zato razmislite o varnostni kopiji podatkov že danes, preden bo prepozno !

Ojla, kako lahko pomagamo ?